Onze pijlers

Kleinschalig en geborgen

Het Heilig Hart van Maria-instituut is een kleinschalige school met een 500-tal leerlingen. We kiezen bewust voor eerder kleine klasgroepen. Dit draagt bij tot samenhorigheid, betrokkenheid en verbondenheid.

  • Wist je dat onze grootste klas dit schooljaar slechts 20 leerlingen telt?

 

Groene, rustige omgeving

Onze groene, gezonde omgeving nodigt uit tot ontspanning en beweging. Via veilige fietsroutes is onze school vlot te bereiken vanuit de vele omliggende gemeenten.

  • Wist je dat wij een afvalarme school zijn en daarmee ons respect tonen voor de natuur?

 

Redelijkheid en respect

In onze school werken wij actief aan wederzijds respect. Door duidelijke afspraken creëren we een gedisciplineerd schoolklimaat met aandacht voor onze waarden en normen. We zetten in op communicatie: transparant over activiteiten en helder naar opvolging van leerlingen.

  • Wist je dat wij een leefcoördinator hebben die in alle redelijkheid het naleven van de schoolafspraken opvolgt?

 

Hartelijk en zorgzaam

We zetten in op een warme en vertrouwensvolle relatie met elke leerling en bieden ondersteuning waar nodig.

  • Wist je dat wij leerlingen helpen groeien via LLV, levelproject en LEO? Kom zeker eens langs als je benieuwd bent wat dit betekent.

 

Eigentijds en degelijk

We creëren een krachtige leeromgeving door een moderne infrastructuur, digitale en andere ondersteunende didactische middelen.

  • Wist je dat onze schoolgebouwen nog maar 5 jaar oud zijn en dat elke leerling op onze school beschikt over een eigen laptop via een huursysteem?

 

Meer dan leren alleen

Naast een degelijke vorming is naar school gaan gelukkig meer dan leren alleen. Door schoolactiviteiten, vakgebonden uitstappen … leren jongeren ook. Voor, tijdens en na de lessen is er ook ruimte voor de leef- en belevingswereld van onze leerlingen.

  • Wist je dat we voor elk jaar een gevarieerd aanbod aan activiteiten voorzien en ervoor zorgen dat elke leerling hieraan kan deelnemen?