Ons team

Directie

De heer Jef Verheyen is reeds meer dan 25 jaar directeur op het Heilig Hart van Maria-instituut.

Schoolteam

Ons schoolteam bestaat uit een enthousiaste ploeg van bijna 100 medewerkers om je studie, de administratie en het sociale leven te organiseren: vakleerkrachten, titularissen, leerlingbegeleiders, coördinatoren, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel…

Leerlingenbegeleiding

Elke vakleerkracht is begeleider in het kader van zijn/haar lessen. De lesoverstijgende begeleiding wordt waargenomen door de titularissen. Indien gewenst en/of noodzakelijk wordt de hulp ingeroepen van de leerlingenbegeleider en/of de leefcoördinator.

  • mevr. K. Van Gils: leerlingbegeleider 1ste graad A-stroom, 2de en 3de graad D en D/A - finaliteit
  • mevr. I. De Breuker: leerlingbegeleider 1ste graad B-stroom, 3de jaar A-finaliteit
  • dhr. L. Beuselinck: leerlingbegeleider 4de t.e.m. 7de jaar A - finaliteit, leefcoördinator voor alle leerlingen

CLB

Onze school is verbonden aan het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Voor- en Noorderkempen, afgekort VCLB VNK, met hoofdzetel in Brasschaat. De vestigingsplaats voor onze school is gelegen in Wijnegem, Kerkhofstraat 29. Het centrum is telefonisch te bereiken op het nummer 03 353 93 91.