Maatschappij- en welzijnswetenschappen

2de graad - D-finaliteit

Zelftest: past deze studierichting bij mij?

  • Wil je alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen op een wetenschappelijke manier?
  • Ben je geïnteresseerd in filosofie, sociologie en psychologie?
  • Ben je sterk in het studeren van theoretische algemene vakken?

 

 Wat leer je?

  • Brede algemene vorming
  • Focus op menswetenschappen waar je theoretische en abstracte leerinhouden verwerkt:

Filosofie: je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven…

Psychologie: op een doorgronde manier maak je kennis met de mens doorheen zijn leven. De ontwikkelingspsychologie van baby tot de late volwassenheid wordt per ontwikkelingsgebied geanalyseerd. De samenhang tussen fysische (lichamelijke) ontwikkeling, cognitieve (werking brein) ontwikkeling en socio-emotionele ontwikkeling wordt in kaart gebracht.

Sociologie: diepgaande kennismaking met socialisering. Je analyseert onderzoeksmateriaal over persoonlijkheid, psychisch welzijn, kwetsbaarheid en het gezin in de samenleving.

  • Versterken van je communicatieve vaardigheden
  • Kritisch omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen
Vak 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Inleiding tot filosofie 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Sociologie en psychologie 5 5
Artistieke vorming 2 0
ICT 0 1
Leerondersteuning 1 1
Totaal 32 32

Wil je jezelf inschrijven?