2de jaar A-stroom
met basisoptie Maatschappij en welzijn

Hiervoor kies je als je sociaal voelend bent, creatief en geboeid door mens en maatschappij.

 

Je vooropleiding

Je volgde het 1ste leerjaar A.

Keuze traject met 4 of 5 uur wiskunde

In het 2de jaar Maatschappij en welzijn maak je de keuze tussen een traject met 4 of 5 uur wiskunde. De keuze voor 5 uur wiskunde (verdieping) is een goede voorbereiding, maar geen noodzakelijke voorwaarde, voor wie denkt aan een studierichting in de 2de graad D-finaliteit.

In het traject met 5 uur wiskunde zal er extra leerstof aan bod komen alsook de oefeningen die meer inzicht vereisen. De benadering van de leerstof is ook meer theoretisch.

Keuzevakken 2MW met 4 uur wiskunde

Door te kiezen voor het Levelproject krijg je elke week de kans om extra ondersteund te worden voor wiskunde, Frans of Nederlands. In het Atelier kan je je creatieve vaardigheden verder aanscherpen. Via projectmatig werken verdiep je jezelf in enerzijds artistieke en anderzijds culinaire domeinen.

Keuzevakken 2MW met 5 uur wiskunde

We zetten extra in op remediëring Frans en Nederlands tijdens het levelproject. Of verkies je toch het project 3D? Zo kan je aan de slag gaan met ruimtelijke visualisaties: digitaal, creatief, architecturaal... De invulling van dit lesuur kan in de loop van het jaar veranderen voor jou, net als jouw interesses en vaardigheden dat doen.

Wat na 2MW?

Je stroomt logischerwijze door naar de 2de graad Maatschappij en welzijn (dubbele finaliteit) of Maatschappij- en welzijnswetenschappen (doorstroomrichting). Je kan ook overschakelen naar een andere richting in de 2de graad afhankelijk van jouw mogelijkheden en interesses. De klassenraad en het CLB kunnen jou helpen bij het maken van een goede keuze.

Vak 2de jaar
4u wis
2de jaar
5u wis
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 5
Techniek 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Muziek 1 1
ICT 1 1
Basisoptie Maatschappij en welzijn 5 5
Levelproject of Atelier 2 0
Levelproject of Project 3D 0 1
Totaal 32 32

Wil je jezelf inschrijven?